نوشته‌ها

يائسگى‏

يائسگى  به یکباره اتفاق نمی افتد ، بلكه فرآيندى است كه مى‏ت…

گرگرفتگى و عرق ريزش شبانه دوران يائسگى‏

گرگرفتگى‏ ها و داغ شدن اغلب در سنين 47 يا 48 سالگى آغاز مى‏شوند …