مقالات طب سنتی ایرانی – اسلامی

عصاره های گیاهی و کاربردشان

عصاره های گیاهی وکاربردهایشان

روشهای عصاره گیری از گیاهان   عصاره گیری روشی است هدف از آن بدس…

خواص اطریلال (غازیاقی) از نگاه ابن نفیس (مقاله تخصصی)

همانند سورنجان مسهل است و برای درد مفاصل مفید ولی ضرر سورنجان …

ابهل یا سرو کوهی از نگاه ابن نفیس (مقاله تخصصی)

ابهل یا سرو کوهی از نگاه ابن نفیس (مقاله تخصصی) در ظاهر میوه آن …

اجاص یا آلو از نگاه ابن نفیس(مقاله تخصصی)

خواص تحسین برانگیز آلو اجاص یا میوه آلو  بسیار آبکی است بدون ترد…

مقل ازرق وخواص بی نظیر آن از نگاه ابن نفیس(مقاله تخصصی)

ماهیت مقل ازرق کلمه مقل مشترکا به دو نوع دارو اطلاق می گردد …

درمان و تشخیص ورم مفاصل و نقرس‏ از نظر شیخ الرئیس ابن سینا

ورم مفاصل يك بيمارى نسبتا عمومى بوده و كمتر كسى است كه كم…

ارتباط بيمارى‏هاى رحم با مشکلات بدن‏ از نظر حکمای طب سنتی

بيمارى‏هاى رحم مى‏توانند در تمام سيستم بدن مؤثر واقع گردند. در…