نوشته‌ها

اجاص یا آلو از نگاه ابن نفیس(مقاله تخصصی)

,
خواص تحسین برانگیز آلو اجاص یا میوه آلو بسیار آبکی است بدون تردید به خاطر تخلخل جرم درخت آن (ارتباط بین تخلخل یا تراکم بافت شاخه های درخت آلو و آبدار بودن میوه از ابتکارت گیاه شناسی نظری جناب ابن نفیس است ) است که باعث شده ماهیت یا شیره …