نوشته‌ها

آرتروز يا آرتريت‏

/
آرتروز يا آرتريت‏[1] به معنى التهاب يا تورم مفاصل است. اصطلاح ف…