نوشته‌ها

آرتروز يا آرتريت‏

آرتروز يا آرتريت‏[1] به معنى التهاب يا تورم مفاصل است. اصطلاح فوق شامل متجاوز از 100 بيمارى مختلف مفصلى مى‏شود. به‏هرحال وقتى كه آرتريت يا آرتروز مفاصل را مبتلا میسازد ابتدا به عضلات و به نسوج پيوندى حمله مى‏كند. مبدأ و ريشه‏ى بيمارى‏هاى مفصل…