نوشته‌ها

12 نکته ضروری برای زنان باردار

12 نکته ضروری برای زنان باردار چون اكثر قريب به اتفاق داروهائي كه مادر مصرف مى‏كند مى‏توانند از راه جفت وارد بدن فرزند شوند از سوى ديگر اعضاء مختلف بدن نوزاد در حال تشكيل و تكميل‏اند ورود مواد داروئى در بدن جنين اثرات بسيار سوء و جبران…