نوشته‌ها

سه عضو فرمانده بدن

سه عضو فرمانده بدن اگر بخواهیم سه عضو اصلی بدن که بدن بدون آنها عملا زندگی در شرایط طبیعی براش غیر ممکن میشه را نام ببرید این سه عضو شامل مغز کبد و قلب خواهد بود فرماندهان به تنهایی نمی‌توانند کار خودشان را انجام دهند ناچارند اعض…