نوشته‌ها

چند داستان طبی از حکیم احمدیه در درمان روماتيسم

يكى از علل و دلائل پايدارى و مداومت ورم مفاصل،سياتيك و نقرس، يبوست و تخليه ناقص روده مى‏باشد كه گاه متوجه اين امر نشده و بيمار در اين خصوص شكايتى نيز ندارد و حتى گاهى هم بخطا اظهار مى‏دارد شكم لينت دارد زيرا معده‏اش روزى دو سه بار كار مى‏كند…