نوشته‌ها

سه بلایی که غذاهای ترش بر سرمان می آورد

سه بلایی که غذاهای ترش بر سرمان می آورد غذاهای با مزاج ترش درست ضد مزاج طبیعی بدن است کسانی که عادت به خوردن غذاهای ترش باید خودشان را برای بسیاری از بیماری‌ها آماده کنند مصرف زیاد ترشی ها اولین ضرر جدی اش در دستگاه عصبی است و به تدریج…