نوشته‌ها

اجاص یا آلو از نگاه ابن نفیس(مقاله تخصصی)

,
خواص تحسین برانگیز آلو اجاص یا میوه آلو  بسیار آبکی است بدون تردید  به خاطر تخلخل جرم درخت آن (ارتباط بین تخلخل یا تراکم بافت شاخه های درخت آلو و آبدار بودن میوه از ابتکارت گیاه شناسی  نظری جناب ابن نفیس است ) است  که باعث شده ماهیت یا شیره …