نوشته‌ها

ساده ترین روش جلوگیری از خونریزی زیاد دوران قاعدگی

هرگاه خونريزى ماهانه در زن زيادتر از حالت طبيعى باشد و يا پس از مدت مقرر مثلا پس از روز هفتم كه همه‏ ماهه قطع مى‏ گرديده عادت ماهانه قطع نگشته و ادامه داشته باشد و يا در ماه چند بار اين عمل تكرار و خونريزى ادامه يابد مى‏ توان از داروهاى ز…