نوشته‌ها

درمان خانگی آرتریت

علائم و نشانه های آرتروز آرتریت به معنای التهاب مفصل است. بیش از صد فرم مختلف آرتریت وجود دارد که می تواند به سه دسته اصلی زیر تقسیم شود: آرتریت روماتوئید استئوآرتریت نقرس با این حال، همه آنها نشانه های مشترک زیر را در مفصل دارند: قرم…