نوشته‌ها

کیست تخمدان و معرفی جدی ترین داروی طبیعی برای آن

کیست تخمدان بیماری است که از تشکیل یک یا چند کیست غیر طبیعی در درون تخمدان یا بر روی آن تشکیل می شود و با علائمی نظیر پرموئی ، بی نظمی در سیکل پریودی ، دردهای شکمی ، نازائی و گاهی بدون علائم بروز می کند که با انجام سونو گرافی شکمی میتوان …