نوشته‌ها

درمان های خانگی برای درد بازو

درد بازو خیلی شایع است ولی نباید آن را سرسری گرفت قسمتی از بازوی می تواند شما را از انجام فعالیت های روزانه باز دارد چرا که شما از بازی هاتون برای همه چیز مثل بلند کردن پرتاب کردن نگهداشتن استفاده میکنید. درد خفیف در بازوها معمولاً ناشی ا…