نوشته‌ها

داستان طبی درمان روماتيسم و نقرس‏ از زبان مرحوم دکتر عبدالله احمدیه

‏در تاريخ 11/ 8/ 27 خانم م. 46 ساله ساكن خيابان شاه آباد به مطب مراجعه نمود از بيمارى‏هاى پدر چيزى بياد نداشت. مادرش به بيمارى خيز (استسقا) درگذشته بود. از بيمارى هاى دوران كودكى نيز اطلاعى نداشت. چهار بار به بيمارى نوبه مبتلا شده بود. دو ش…

چند داستان طبی از حکیم احمدیه در درمان روماتيسم

يكى از علل و دلائل پايدارى و مداومت ورم مفاصل،سياتيك و نقرس، يبوست و تخليه ناقص روده مى‏باشد كه گاه متوجه اين امر نشده و بيمار در اين خصوص شكايتى نيز ندارد و حتى گاهى هم بخطا اظهار مى‏دارد شكم لينت دارد زيرا معده‏اش روزى دو سه بار كار مى‏كند…