نوشته‌ها

داستان طبی درمان روماتيسم و نقرس‏ از زبان مرحوم دکتر عبدالله احمدیه

/
‏در تاريخ 11/ 8/ 27 خانم م. 46 ساله ساكن خيابان شاه آباد به مط…

چند داستان طبی از حکیم احمدیه در درمان روماتيسم

/
يكى از علل و دلائل پايدارى و مداومت ورم مفاصل،سياتيك  و نقرس، ي…