نوشته‌ها

تاثیرات عصاره فراسیون بر روی سطح هورمون های جنسی زنان

تاثیرات هورمونی عصاره فراسیون تنظیم هورمونها ی جنسی زنان با درمانهای گیاهی امروزه با شیوع زندگی صنعتی برخی اختلالات هورمونی در بدن در حال افزایش است از جمله مهم ترین اینها هورمون های جنسی در بدن بانوان است ، جستجو…