نوشته‌ها

درمان و تشخیص ورم مفاصل و نقرس‏ از نظر شیخ الرئیس ابن سینا

,
ورم مفاصل يك بيمارى نسبتا عمومى بوده و كمتر كسى است كه كم‏وبيش بدان دچار نگردد. گاهى اين بيمارى دشوار مى‏شود و با داروهاى جديد نيز بهبودى نمى‏يابد. در اين صورت چنانچه بخواهند از تجارب و دستورات گذشتگان استفاده نموده و از داروهاى آنان…