نوشته‌ها

علامت های روماتیسم گرم

اگر روماتيسم با تب و حرارت زياد همراه باشد روماتيسم راحار يا گرم مزاج نامند در اين افراد معمولا تب قطع نمى‏شود. مزاج اين افراد همان‏طورى كه ذكر شد گرم است و نمى‏توان براى آنان داروهاى گرم مزاج تجويز نمود. ابتدا لازم است از داروهاى سرد مزاج و تب‏…