نوشته‌ها

تعيين زمان حدود و تاريخ احتمالى زايمان در زنهاى باردار

جهت تعيين موقع تولد نوزاد تاريخ شروع آخرين عادت ماهانه را نوشته و نه ماه و هفت روز بآن اضافه نمائيد حدود ايام تولد بچه مشخص مى‏شود. مثلا فرض مى‏كنيم كه اولين روز آخرين عادت ماهانه پنجم خرداد بوده است نه ماه و هفت روز بآن اضافه كنيم مى‏شود دوازده…