نوشته‌ها

سقط جنين و طب سنتی

اگر طفل داخل شكم مادر قبل از رسيدن بحد كمال يعنى قبل از موقعى كه بتواند در خارج از رحم به زندگى خود ادامه دهد از شكم مادر خارج گردد اين عمل خروج بى‏موقع از رحم را سقط جنين گويند. بيشتر سقطها قبل از چهار ماهگى رخ مى‏دهند و تعداد آنها در ك…