نوشته‌ها

پوستر نمایشگاه صنایع کوچک و حضور شرکت کرویا

حضور شرکت کرویا در نمایشگاه صنایع کوچک

بدین وسیبه به اطلاع می رساند، شرکت بادرنگ طب کوهستان تحت برند کرویا در ششمین نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک و متوسط همدان حضور پیدا کرد.…