نوشته‌ها

آرتروز زانو و درمان آن در طب سنتی

اين درد كه در مفصل بين استخوان ران و ساق پيدا مى‏شود، درد مفصل است و چند حالت دارد گاهى بدون ورم است گاهى با ورم و گاهى نيز مفصل آب مى‏آورد و اگر اين درد در دو طرف زانو در طول پا امتداد پيدا كند عرق النساء يا سياتيك ناميده مى‏شود. اما جهت معالجه …

خواص درد زدايى كاپسائى سين فلفل قرمز در مورد دردهاى آرتروز

در مورد خواص دردزدايى كاپسائى سين براى كاهش دردهاى آرتروز نيز تحقيقات متعددى انجام شده است. چون عامل مهم و مؤثر دردزدايى كاپسائى سين، توانايى آن در مهار كردن توليد و جلوگيرى از تجمع ماده(Substance P )در ترمينال حساس موضع درد است، لذا مى‏ت…