نوشته‌ها

19 داروی گیاهی قاعده آور

,
19 داروی گیاهی قاعده آور 1- پودنه يا پونه: اين گياه براى جنين خطرناك نيست اما پيچيدگى و عقب افتادگى عادت ماهانه زنان را مرتفع و عادت را بازميگرداند مقدار خوراك از پودر برگ آن 25 گرم و از پودر گل آن ده گرم و از برگهاى تازه‏اش باندازه …