نوشته‌ها

8 عامل ایجاد کننده نازائی

/
8عاملی كه سبب نازائى مى‏ شوند 1- انجام نشدن عمل تخمك‏ گذ…