نوشته‌ها

درمان های خانگی برای ورم ملتحمه چشم ناشی از آلرژی

به عبارت ساده آلرژیک ملتحمه چشم ناشی از که چشم در آن به صورت سرخ در می آید آلرژیک زمانی اتفاق می افتد که شما به چیزی حساسیت دارید که باعث تحریک غشای ظریف چشم و داخل پلک میشود. مانند انواع آلرژی ها از آنجا شروع می گردد که سیستم ایمنی بدن یک م…