نوشته‌ها

تاثیر عسل در بيمارى مزمن آرتريت روماتوئيد

چكيده: مقدمه و هدف: بر طبق نظر قدما چهار خلط و يا مزاج در انسان وجود دارد كه از چهار عنصر اصلى تشكيل شده‏اند به عبارتى صفرا بيشتر از عنصر آتش، دم از هوا يا (باد)، بلغم از آب و سودا از خاك تشكيل شده است. به تجربه ثابت شده است بيشتر افراد بلغمى د…