نوشته‌ها

تاثیر عسل در بيمارى مزمن آرتريت روماتوئيد

/
چكيده: مقدمه و هدف: بر طبق نظر قدما چهار خلط و يا مزاج در انس…