نوشته‌ها

عصاره های گیاهی و کاربردشان

عصاره های گیاهی وکاربردهایشان

,
روشهای عصاره گیری از گیاهان   عصاره گیری روشی است هدف از آن بدست آوردن مواد دارویی موجود در گیاهان یا سایر منابع معدنی و جانوری است بطور کلی عصاره ها دو نحو مایع و جامی یا خشک بدست می آیند . عصاره های مایع…