نوشته‌ها

منظم نبودن دوران پریودی

منظم نبودن دوران پریودی دوره جنسى در زنان هر 28 روز يكبار شروع مى‏شود در اين فاصله عمل تخمک‌سازى و خروج تخمک از تخمدان‏ انجام مى‏گيرد و چنانچه تخمک در ضمن‏ حرکت از لوله‏ هاى اويدوكت بسوى رحم با اسپرم برخورد نكرده و لقاح نيابد هلاك شده و با خون…