نوشته‌ها

درمان های خانگی برای لک های ناشی از بالا رفتن سن ( لک های پیری)

لک های پیری به اسم لک های کبدی یا لک های سالمندی شناخته می شوند و یک مشکل شایع در بین سالمندان است و بهعلت وجود بیش از حد ملانین یا رنگدانه های پوست رخ می دهد. لک ها در اندازه های مختلف و متفاوت هستند و معمولا بر روی صورت دست شانه ها و بازوها ظاهر…