نوشته‌ها

مقل ازرق وخواص بی نظیر آن از نگاه ابن نفیس(مقاله تخصصی)

,
ماهیت مقل ازرق کلمه مقل مشترکا به دو نوع دارو اطلاق می گردد : اولی : مقل مکی که میوه نوعی درخت است و فعلا در موردش صحبت نمیکنیم و دیگری مقل یهود که اطبای زمان ما آن را مقل ازرق می نامند که دو نوع از آنرا می شناسیم که یکی از آنها را صقلی م…