نوشته‌ها

درمان خانگی برای رگ به رگ شدن یا پیچیدگی عصب در ناحیه کمر

اگر خیلی خوش شانس باشید و سالم شاید یک بار در طول عمر پیچیدگی عصب در ناحیه کمر و درد جانکاه آن را تجربه کنید. پیچیدگی عصب معنی آسیب یا صدمه به یک عصبی و مجموعه از اعصاب است که ممکن است در اثر فشرده شدن انقباض یا کشش عصب حاصل شود. …