نوشته‌ها

برطرف شدن مشکلات دوران یائسگی

سردردهاى هنگام يائسگى‏ بالا و پايين رفتن سطح هورمون‏ها در بعضى خانم‏ها باعث تشديد ميگرن و ساير سردردها مى‏شود. بسيارى از خانم‏ها متوجه مى‏شوند كه بين وقوع سردردهايشان و چرخه‏ى قاعدگى‏شان ارتباطى وجود دارد كه به ‏ويژه اين ارتباط در 5 تا 10 …