نوشته‌ها

يوكا و تاثیر اعجاب انگیز آن بر روی آرتروز

در ايران باغبانها آن را با نام خارجى آن «يوكا» نام مى ‏برند. به فرانسوى و انگليسى‏Yucca گفته مى‏شود. گياهى است از خانواده‏Liliaceae داراى گونه‏هاى متعددى است كه برخى از آنها از جمله‏Yucca filamenteux به سبب داشتن گلهاى زيبا در گلكارى كاشته…