دربــاره کرویــــــــا

 

شرکت دارویی بادرنگ طب کوهستان،حاصل سالها پژوهش و تحقیق خود در  مورد شناسایی و تحقیق داروهای طبیعی و ارگانیک خود را در غالب چند داروی اثر گذار، جدید و منحصر به فرد به جامعه ایران و مردم جهان تقدیم نموده است.
رسالت و ماموریت اصلی ما در این شرکت استفاده از میراث مکتوب و شفاهی پزشکی ایرانی است که وامدار زحمات دانشمندان و حکیمان ایران زمین از دوره پیش از اسلام تا زمان معاصر می باشد.

 

شرکت دارویی بادرنگ طب کوهستان،حاصل سالها پژوهش و تحقیق خود در  مورد شناسایی و تحقیق داروهای طبیعی و ارگانیک خود را در غالب چند داروی اثر گذار، جدید و منحصر به فرد به جامعه ایران و مردم جهان تقدیم نموده است.
رسالت و ماموریت اصلی ما در این شرکت استفاده از میراث مکتوب و شفاهی پزشکی ایرانی است که وامدار زحمات دانشمندان و حکیمان ایران زمین از دوره پیش از اسلام تا زمان معاصر می باشد.

 

شرکت دارویی بادرنگ طب کوهستان،حاصل سالها پژوهش و تحقیق خود در  مورد شناسایی و تحقیق داروهای طبیعی و ارگانیک خود را در غالب چند داروی اثر گذار، جدید و منحصر به فرد به جامعه ایران و مردم جهان تقدیم نموده است.
رسالت و ماموریت اصلی ما در این شرکت استفاده از میراث مکتوب و شفاهی پزشکی ایرانی است که وامدار زحمات دانشمندان و حکیمان ایران زمین از دوره پیش از اسلام تا زمان معاصر می باشد.

دربــاره کرویــــــــا

 

نام بادرنگ طب برگرفته از کلمه بادرنگ به معنی درخت میوه لیموترش در پارسی قدیم است که اهتمام و علاقه این شرکت را به طب سنتی ایران می رساند و طب کوهستان که نشان علاقه موسسین شرکت را به طب بومی برگرفته از کوهستان ها و طبیعت پاک ایران زمین میرساند.
نام تجاری (برند) ثبت شده ما کرویا است که اصالتا (در قدیم) به معنی زیره سیاه در منابع پارسی قدیم اشاره دارد. برای اطلاعات بیشتر ویدیو را مشاهده کنید.

ما متخصص هستیم

رضایت مشتری

دانش بنیان

مقالات علمی

ما متخصص هستیم

مقالات علمی

رضایت مشتری

دانش بنیان

آیا هنوز نیاز به مشاوره دارید ؟

Logo-Kroya 3

تمـــــاس با مـــــــــا

 

شركت باد رنگ طب کوهستان یكی از اعضاء موسس و فعال انجمن تولیدكنندگان داروها و فرآورده های گیاهان داروئی و طبیعی ایران بوده است در نهایت این شركت امیدوار است بتواند با توجه به توانمندی علمی، پرسنلی، فنی و ماشین آلات مدرن خود به زودی در سطح بزرگترین و مجهز ترین واحد تولید داروهای گیاهی خاور میانه درخدمت هموطنان عزیز و بیماران سایركشورهای جهان قرار گیرد.

Logo-Kroya 3
 

شرکت دارویی بادرنگ طب کوهستان،حاصل سالها پژوهش و تحقیق خود در  مورد شناسایی و تحقیق داروهای طبیعی و ارگانیک خود را در غالب چند داروی اثر گذار، جدید و منحصر به فرد به جامعه ایران و مردم جهان تقدیم نموده است.
رسالت و ماموریت اصلی ما در این شرکت استفاده از میراث مکتوب و شفاهی پزشکی ایرانی است که وامدار زحمات دانشمندان و حکیمان ایران زمین از دوره پیش از اسلام تا زمان معاصر می باشد.

 

شركت باد رنگ طب کوهستان یكی از اعضاء موسس و فعال انجمن تولیدكنندگان داروها و فرآورده های گیاهان داروئی و طبیعی ایران بوده است در نهایت این شركت امیدوار است بتواند با توجه به توانمندی علمی، پرسنلی، فنی و ماشین آلات مدرن خود به زودی در سطح بزرگترین و مجهز ترین واحد تولید داروهای گیاهی خاور میانه درخدمت هموطنان عزیز و بیماران سایركشورهای جهان قرار گیرد.

تمـــــاس با مـــــــــا