old_hands

اين درد كه در مفصل بين استخوان ران و ساق پيدا مى‏شود، درد مفصل است و چند حالت دارد گاهى بدون ورم است گاهى با ورم و گاهى نيز مفصل آب مى‏آورد و اگر اين درد در دو طرف زانو در طول پا امتداد پيدا كند عرق النساء يا سياتيك ناميده مى‏شود.

اما جهت معالجه تا زمانى كه در مفصل ورم نباشد درد مفصل از رطوبت است و احتياج به داروهاى ضمادى و خوراكى دارد از جمله داروهائيكه بصورت ضمادى مصرف مى‏شود مى‏توان مخلوط آب غوره و نمك طعام عصاره يا له كرده پياز عنصل با آب غوره- آبى كه توكليجه در آن جوشيده باشد روغن بادام شيرين- روغن‏هاى گرم‏مزاج مانند روغن كنجد يا روغن زيتون ساليسيلات محلول در آبگرم را نام برد و جهت خوراكى میتوان از حب‏هاى درشت منيزى كه بقدر نخود درشت باشند بمدت سه روز و روزى سه عدد ميل نمود و اگر حب‏ها كوچك باشند بايد روزى نه عدد خورده شود تا سه روز و براى اين‏گونه افراد راه رفتن و گرم نگهداشتن و حمامهاى گرم و آبهاى معدنى گرم و وان پر از آب داغ كه در آن قرار گيرند بسيار نافع است. و چنانچه در محل مفصل ورم باشد مزاج آن گرم است و بايد همراه با مداواى مربوط چند عدد زالو نيز در روى ورم مفصل انداخته شود.

اما دواى اصلى درد مفاصل از هر نوع كه باشد گرم‏مزاج باشد يا سردمزاج يا بصورت سياتيك روماتيسمى سورنجان است كه بصورت ذيل مصرف مى‏گردد ابتدا سورنجان- توكليجه- اصل سوس- هليله سياه- تخم كرفس از هركدام مقدار دو

مثقال را دم كرده و آب دارو را پس از صاف نمودن جوشانده بعنوان نرم‏كننده و آماده‏ كننده براى مداوا بنام منضج مى‏خورند و فرداى آن روز يكى از داروهاى زير را بعنوان مسهل مى‏خورند مقدار هشت تا ده مثقال روغن كرچك يا پنج مثقال سناى مكى و پنج مثقال گل سرخ را جوشانده و مى‏خورند اگر دسترسى به سنا نبود مى‏توان مقدار چهار مثقال مغز ميوه فلوس را مصرف نمود و روزى كه مسهل خورده مى‏شود نبايد نان يا ميوه‏هاى خام همراه آن خورده شود. مى‏توان جهت ادامه درمان يا در مواقعى كه خوردن مسهل مقدور نيست استخوان قلم گوسفند را سوزانده و بصورت زغال درآورد سپس پودر نموده و با پودر سورنجان مخلوط و در كپسول نموده و روزى دو سه كپسول قبل از صبحانه تا چند روز خورده شود.[1]

تنظیم و نشر : گروه کرویا www.keroya.ir

[1] خسروى، سيد مهدى، طب سنتى سينا، درمان بيماريهاى مختلف با گياهان دارويى، 1جلد، نشر محمد – تهران، چاپ: هفتم، 1381 ه.ش.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *