لقاح مصنوعی (آی وی اف ) دلایل و روشهای انجام آن

لقاح مصنوعی
لقاح مصنوعی

مهم ترین دلایل نیاز به لقاح مصنوعی از دیدگاه طب جدید

1- مرد عقيم باشد و در بيضه ‏هاى او اسپرمسازى نشود.

2- زن عقيم باشد و در تخمدانهاى او تخمك‏سازى نشود.

3- مرد اسپرم‏ سازى كند اما غلظت و تعداد درصد اسپرم‏ها از ميزان طبيعى كمتر باشند.

4- اسپرمهاى مرد ممكن است فلج باشند و قدرت لقاح نداشته باشند.

5- ممكن است رحم زن آمادگى جايگزينى فرزند نداشته باشد.

6- ممكن است لوله‏ هاى اسپرم ‏بر مرد و يا تخمك‏ بر در زن متورم و مسدود باشند.

در حالات اول و دوم اغلب اين‏گونه زن و شوهرها بدون فرزند می‏مانند و گاهى نيز اتفاق مىیافتد كه پس از مدتى ناگهان به عللى اين نقيصه برطرف شده و اين خانواده داراى فرزند شوند. ولى چهار حالت ديگر جزء بيماريها بوده و قابل مداوا مى‏باشند.

و اما زن و شوهرهائى كه در ادامه زندگى زناشوئى نمى‏توانند داراى فرزند شوند مى‏توانند از طريق بارورى مصنوعى يا آزمايشگاهى بچه‏دار شوند.

اين عمل بطرق مختلف انجام مى‏شود كه بعضى مشروع و بعضى نامشروع است.

اينك ضمن مختصر توضيحى از نحوه بدست آوردن تخمك چند نمونه از بارورى مصنوعى شرح داده مى‏شود.

براى بدست آوردن تخمك سالم لازم است دقت كافى بعمل آيد و از هورمن‏هاى گونادوترپيك براى كنترل دوره ماهيانه و سرعت در بلوغ فوليكولهاى متعدد تخمدان زن استفاده گردد بايد تخمك چند ساعت قبل از آنكه فوليكول پاره شده و تخمك وارد ترشحات لوله‏ هاى تخمدان شود بدست آيد چون بعد از اين زمان ديگر دسترسى به آن مقدور نيست

بعلاوه تخمك بايد كاملا بالغ شده و رسيده باشد تا آمادگى كامل براى عمل لقاح را داشته باشد پزشك مى‏تواند با اندازه‏گيرى مقدار هورمن‏هاى خون و ادرار بهترين زمان براى بدست آوردن تخمك را پيدا كنند و پس از آنكه محل تخمدان مشخص شد با يك گيره مخصوص و از راه شكاف باريكى كه در جدار شكم داده مى‏شود كانونى را وارد فضاى فليكول كرده و تخمك وسيله دستگاه مكنده ظريفى گرفته مى‏شود و در يك محلول مغذى قرار داده مى‏شود و به كمك هورمن‏هاى مخصوص و توسط اين دستگاه مكنده گاهى مى‏توان چند تخمك بدست آورد.

اما بارورى مصنوعى ممكن است بصورتهاى زير انجام شود.

1- اسپرم مرد را با تخمك زن خودش در حالتى كه ورم لوله‏هاى اويدوكت و انسداد آنها موجود باشد در محيط آزمايشگاه لقاح دهند و سپس تخمك لقاح‏يافته كه شروع به‏

تقسيم كرد آن را در رحم همان زن قرار دهند. اين عمل را مى‏توان براى مردهائى كه تعداد درصد اسپرم آنها از حالت طبيعى كمتر است پس از گرفته شدن مقدارى از پلاسماى منى و تغليظ آن انجام داد.

(ناگفته نماند كه اين‏گونه مردها با خوردن داروهاى ماسك منى قابل مداوا مى‏باشند)

2- يك تخمك از يك زن زايا را با اسپرم مردى كه زن نازا دارد در محيط آزمايشگاهى لقاح داده و در رحم زن نازا جايگزين مى‏كنند.

3- تخمك زن زايائى را با اسپرم مردى كه زن نازا دارد از طريق تلقيح اسپرم اين مرد در رحم زن زايا گشنيده مى‏كنند سپس جنين حاصله را با شستشوى مخصوص و يا با دستگاه مكنده مخصوص گرفته و در رحم زن نازا كه آماده جايگزينى طفل شده است منتقل مى‏كنند. در اين حالت و حالت دوم طفل از نظر صفات ارثى به پدر خود و زنى اجنبى كه تخمك داده مشابه خواهد شد.

4- اگر زن و مردى بچه‏اى بخواهند كه از نظر صفات مقيّد نباشند كه به آنان شبيه باشد مى‏توانند تخمك لقاح‏ يافته يك زن و مرد ديگر را از بدن زن دهنده و زايا خارج كرده و در رحم زن گيرنده كه بعللى صاحب فرزند نمى‏شود و آماده جايگزينى طفل شده است.

جايگزين نمايند اين طفل از نظر شباهت ارثى در حد بچه‏اى است كه زنى بزايد و زن ديگر با شير دادن بزرگش كند.

5- تلقيح اسپرم مردى اجنبى از طريق واژن در رحم زنى كه شوهر عقيم داشته باشد اين طفل قسمتى از صفات ارثى‏اش به مادر و قسمتى به آن مرد اجنبى شبيه خواهد شد. در جدول زير حالات مختلف زن و مرد را بررسى مى‏كنيم.

زن مرد نازا (عقيم) زايا

زايا عقيم‏

عقيم عقيم‏

زايا (بارور) زايا

در حالت چهارم اين زن و مرد بطور طبيعى داراى فرزند خواهند شد.

در حالت اول به چهار طريق زير مى‏توان عمل كرد.

1- تلقيح اسپرم اين مرد در رحم زن ثالث از طريق واژن او و انتقال جنين حاصل به رحم زن نازاى خودش.

2- گرفتن يك تخمك از زن ثالث و گشنيدن آن با اسپرم اين مرد در محيط آزمايشگاه و انتقال جنين حاصل به رحم زن عقيم خودش.

3- اگر زن عقيم تخمك‏سازى داشته باشد ولى با انسداد لوله تخمك مواجه باشد.

با گرفتن تخمك اين زن و گشنيدن آن با اسپرم شوهرش در محيط آزمايشگاه و سپس انتقال جنين حاصل به رحم او زن مى‏تواند صاحب بچه شود.

4- گرفتن يك تخمك گشنيده‏شده از يك زن و مرد ديگر و جايگزين كردن آن در رحم اين زن در حالت دوم به سه طريق مى‏توان عمل كرد.

1- تلقيح اسپرم مردى ثالث و زايا در رحم اين زن.

2- گرفتن تخمك اين زن و لقاح دادن آن با اسپرم مردى ثالث در محيط آزمايشگاه و جايگزين كردن جنين حاصل در رحم اين زن.

3- انتقال يك تخمك لقاح‏يافته يك زن و مرد ديگر به رحم اين زن.

در حالت سوم كه هر دو نازا مى‏باشند به دو طريق مى‏توان عمل كرد.

1- اگر زن تخمك‏سازى داشته باشد ولى با انسداد لوله تخمك‏بر مواجه باشد بطريقى كه قبلا اشاره شد از تخمك خودش مى‏توان گرفت و در محيط آزمايشگاه با اسپرم مردى ثالث لقاح داد و سپس به رحم خودش منتقل نمود.

2- میتوان يك تخمك لقاح‏يافته يك زن و مرد ديگر را به رحم اين زن نازا منتقل نموده آنچه در اين مقوله گذشت از ديده علم پزشكى بود لكن تعيين مشروع يا نامشروع بودن هركدام بعهده علماء علوم دينى مى‏باشد.

تنظیم و نشر : گروه کرویا www.keroya.ir

منبع :طب سنتى سينا، درمان بيماريهاى مختلف با گياهان دارويى، ص: 152

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *