ارتباط بيمارى‏هاى رحم با مشکلات بدن‏ از نظر حکمای طب سنتی

بیماریهای رحم
ارتباط بین بیماریهای رحم و مشکلات بدن

بيمارى‏هاى رحم مى‏توانند در تمام سيستم بدن مؤثر واقع گردند. در اين باب، در كتاب‏ رموز اعظم‏ آمده است:[1]

سوءمزاجى كه در رحم افتد، آثار آن در تمام بدن به سبب شرافت اين عضو سارى‏[2] و طارى‏[3] مى‏گردد. هرگاه به سبب استفراغ كثير امعاء ضعيف شود، به مجاورت آن در رحم نيز ضعف راه يابد و چون اثفال‏[4] در امعاء جمع شود، رحم را ايذا[5] رساند.

و رگ‏هاى رحم و رگ‏هاى پستان در قسمت مراق زير پستان با هم مشاركت دارند، لهذا در بعضى امراض رحم جهت اماله‏[6] وضع بيمار به طرف سلامتى گذاشتن محاجم‏[7] در زير پستان توصيه شده است.

در امراض و بيمارى‏هاى رحم، انجام دادن حقنه و فرزجه بهتر از مسهل بوده، هنگام استفاده از ادويه به صورت فرزجه، بهتر است آن را به صوف‏[8] آغشته نموده تا به رحم ضررى نرسد. با وجودى كه جرم رحم نسبت به امعاء سخت‏تر و قليل الحس است و اين خاصيت رحم باعث گرديده كه در مواقع لزوم هنگام درمان بيمارى‏هاى رحمى اماله ماده امعا به طرف آن جايز باشد، تا ممكن است در جرم رحم دستكارى به آهن نكنند[9].

و اگر در بعضى امراض آن، حاجت به فصد و حجامت افتد، پيش از نوبت حيض صورت بگيرد تا به سبب اجتماع بيمارى و استفراغ خون يا اخلاط، ضعف و فتور[10] حادث نشود و اكثر علل زنان‏[11] به جماع زايل گردد.[12][13]

 

[2] ( 1). اثر كننده و در رونده به همه اجزاء چيزى. به اصطلاح طب، مرض مسرى.

[3] ( 2). فرود آينده از جايى، عارض و ظاهر شونده.

[4] ( 3). اثفال: جمع ثفل. تفاله‏ها، پسماندها.

[5] ( 4). ايذا: آزار، اذيت. يبوست‏هاى مكرر مى‏تواند شلى در واژن ايجاد كند كه در نتيجه آن برآمدگى ديواره قدام ركتوم به طرف ديواره خلفى واژن ديده مى‏شود( ركتوسل) و همچنين برآمدگى مثانه بطرف ديواره واژن موجب سيستوسل يا فتق مثانه مى‏گردد. آناتومى بالينى، رويه 109 و 110.

[6] ( 5). اماله: فرستادن، روانه كردن.

[7] ( 6). گذاشتن محاجم: قرار دادن بادكش بدون تيغ.

[8] ( 7). صوف: پشم.

[9] ( 8). تا ممكن است در جرم رحم دستكارى به آهن نكنند: از انجام اعمال جراحى و تهاجمى دورى كنند.

[10] ( 9). فتور: سستى.

[11] ( 10). علل زنان: بيمارى‏هاى مربوط به زنان.

[12] ( 11). رموز اعظم، ج 2، فصل 23، رويه 257.

[13] بيوس، سودابه، نابارورى و منع بارورى در پزشكى ايران، 1جلد، مؤسسه اسماعيليان – قم، چاپ: اول، 1389 ه.ش.

تنظیم و نشر : گروه کرویا www.keroya.ir

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *