خواص درد زدايى كاپسائى سين فلفل قرمز در مورد دردهاى آرتروز

فلفل قرمز

در مورد خواص دردزدايى كاپسائى سين براى كاهش دردهاى آرتروز نيز تحقيقات متعددى انجام شده است. چون عامل مهم و مؤثر دردزدايى كاپسائى سين، توانايى آن در مهار كردن توليد و جلوگيرى از تجمع ماده(Substance P  )در ترمينال حساس موضع درد است،

لذا مى‏توان پماد بسيار مؤثرى از آن براى دردهاى آرتروز ساخت. تحقيقى در اين باره در دانشكده پزشكى ويسكانسين در مورد 21 نفر داوطلب كه از بيمارى آرتروز روماتيسمى‏[1] و يا درد مفاصل‏[2] رنج مى‏بردند انجام شد. در اين آزمايش نيز از يك طرح آمارى تست مضاعف كور استفاده شد و 4 هفته به طول انجاميد.

در طول آزمايش براى گروهى از بيماران از كرم كاپسائى سين استفاده شد و در مورد بقيه به عنوان گروه شاهد از پلاسبو استفاده شد.

نتيجه:

در انتهاى آزمايش 40 درصد بيمارانى كه از درد مفاصل رنج مى‏بردند به طور محسوسى كاهش درد داشتند ولى تعداد معدودى از بيماران مبتلا به آرتروز روماتيسمى دردشان كاهش يافته بود. نظر محققان در اين مورد اين است كه در برخى از اشخاص در مدت كمتر از 8 هفته استفاده از پماد، عكس العمل كاهش درد مشاهده نمى‏شود و اصولا در اين‏گونه اشخاص ماليدن پماد در مدت كوتاه كمتر اثر مى‏كند.

لذا شايد اگر طول مدت آزمايش از 4 هفته به 8 هفته حتى 10 هفته افزايش داده شود احتمالا در مورد آرتروزهاى روماتيسمى نيز درد كاهش قابل ملاحظه‏اى يابد. ولى در عين حال در مورد برخى ديگر اثر دردزدايى كاپسائى سين خيلى سريع مى‏باشد. به آزمايش زير توجه شود:

در اين آزمايش كه دكترChad Deal از دانشگاه‏Case Westerne Reserve در ايالت كليولاند انجام داده است، 101 نفر بيمار كه از درد مفاصل و يا از آرتروز روماتيسمى رنج مى‏بردند تحت بررسى قرار داده شده‏اند. اين عده به دو گروه تقسيم شدند در مورد گروه آزمايش از پماد ماليدنى كاپسائى‏سين و در مورد گروه شاهد از پلاسبو استفاده شد.

اين آزمايش فقط 2 هفته طول كشيده ولى در انتهاى هفته دوم 80 درصد گروهى‏ كه از پماد كاپسائى‏سين استفاده كرده بودند تا 50 درصد كاهش درد داشتند. در حالى كه در گروه شاهد هيچ كاهش درد ديده نشد.

در آزمايش ديگرى كه در يك مؤسسه تحقيقات پزشكى كلينيكى در ايتاليا انجام شده مشاهده شده است كه كاپسائى سين نه فقط در كاهش توليد و آزاد شدن‏Substance P مؤثر بوده بلكه بررسيهاى انجام شده نشان داده است كه در افزايش سنتزDNA و توليد كولاژناز[3] و برخى پروستا گلاندينها[4] كه در كاهش درد مؤثرند نيز دخالت داشته است.[5]

تنظیم و نشر : گروه کرویا www.keroya.ir

[1] Rheumatoid arthritis

[2]  Osteoarhritis

[3] Collagenase

[4] .Prostaglandins

[5] مير حيدر، حسين، معارف گياهى، 8جلد، دفتر نشر فرهنگ اسلامى – تهران، چاپ: هفتم، 1385 ه.ش.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *